> Tunturisudeksi > Outasusi

Outasusi

Arvonimen Outasusi susivaliokunta myöntää hakemuksesta 12 vuotta täyttäneelle, vähintään vuoden Tunturiladun jäsenenä olleelle tunturivaeltajalle, joka on:

Suoritusosa:

 1. Tehnyt vähintään kaksi tunturivaellusta, joista toisen kesällä ja toisen talvella.
 2. Käynyt vähintään viidellä eri tunturihuipulla.

  Taito-osa:
 3. Osaa kartan ja kompassin käytön sekä ymmärtää suunnistuksen perusteet tunturialueella.
 4. Osaa turvallisesti ylittää virtaavan veden.
 5. On yöpynyt vaelluksen aikana mukana kuljetetussa teltassa, laavussa tai vastaavassa majoitteessa.
 6. Hallitsee retkeilijän ensiaputaidon.

  Tieto-osa:
 7. Tuntee jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.
 8. Tuntee eksymisestä selviytymisen perusteet.
 9. Tuntee tunturivaeltajan säännöt.

Outasusi on oikeutettu kantamaan Outasuden merkkiä.

Tulosta Outasusihakemus tästä.